Zorgsysteem (ECD)

Voor kleine zorginstellingen bestaan diverse zorgsystemen in ICT. Elk systeem met zijn voor- en nadelen.

ZilliZ is daarvan een goed voorbeeld. Dit programma is ontwikkeld met enkele zorgboerderijen en wordt helemaal ingericht op uw gebruik. Wat u niet gebruikt, ziet u ook niet. Het kan gebruikt worden voor de registratie van cliënten, de dossiervorming en rapportages, de aanwezigheidsregistratie, facturatie en vele vormen van overige registratie. Ook is het te koppelen aan vele boekhoudpakketten en heeft het aansluitmogelijkheden op het berichtenverkeer met het CAK en Vecozo. Zie voor meer informatie over het programma zelf www.zilliz.nl.

ZilliZ zorgsysteem

Zorgsysteem ZilliZ is een gemakkelijke en betaalbare manier om uw persoonlijke kwaliteitssysteem te borgen in uw organisatie. Met de vele mogelijkheden die het programma biedt sluit het naadloos aan op uw wensen. Groot voordeel t.o.v, andere systemen is de gebruiksvriendelijkheid die keer op keer door klanten wordt genoemd. Maar ik sluit mijn ogen ook niet voor de andere systemen die wellicht beter passend zijn in uw bedrijf. Zo zijn er systemen die vooral ingaan op personeelsbeheer of een systeem dat een doorontwikkeling heeft gemaakt in het inzetten van vrijwilligers als chauffeurs voor de dagbesteding. Met u kijk ik graag naar wat passend is.

Ik kan u een demonstratie geven van dit programma of ondersteunen bij de inrichting van het systeem. Door korte lijnen naar de ontwikkelaar, kan ik vaak snel opties laten aanpassen of verbeteren als ze passend zijn voor uw bedrijfsvoering. Het systeem kan u veel werk uit handen nemen. Ook is het na inrichting mogelijk om van afstand door mij bijvoorbeeld uw facturatie te laten overnemen.

Zorgadministratie

vanaf € 16per maand / cliënt (incl. BTW)
 • Volledige verwerking van presentie tot juiste declaraties naar diverse gemeenten
 • Jaarverantwoording naar gemeenten
 • Maandelijks overzicht
 • Verwerking berichtenverkeer
 • € 16,- per cliënt per maand, met gebruik ZilliZ en koppeling Vecozo
 • € 17,50 per cliënt per maand, zonder gebruik ZilliZ-koppeling

Kwaliteitsbeheer

vanaf € 335per sessie (incl. BTW)
 • Continue bewaking van kwaliteit op alle vlakken volgens Keurmerk “kwaliteit laat je zien”, ISO 9001:2015, NEN-EN 15224 of HKZ Zorg en Welzijn of HKZ Kleine organisaties
 • Bedrijfsbezoek
 • Bijwerken kwaliteitshandboek of -systeem
 • Verzorging kwaliteitsjaarverslag
 • In het kwartaal van de externe audit wordt een toeslag berekend
 • Tot ca. 50 cliënten
 • Vanaf 15 cliënten: vraag een offerte aan

Kwaliteitssysteem

vanaf € 975(incl. BTW)
 • Opzet Kwaliteitssysteem:
 • Inventariseren huidige bedrijfssituatie
 • Opstellen documenten
 • Implementatie in ZilliZ
 • Opmaak actielijst
 • Excl. externe toetsing
 • Vraag een offerte op maat aan

Ondersteuning

vanaf € 95per uur (incl. BTW)
 • Adviesgesprekken
 • Begeleiding
 • Coaching
 • Trainingen (oa. in gebruik van ZilliZ)
 • Strippenkaart 10 uur € 900,- (incl btw)