Partner van Normity

Per juni 2021 zijn we enthousiast partner van Normity. Een snelgroeiend systeem voor het beheersen van het KMS.

Zorgadministratie

U wilt zorg bieden aan anderen. Dan is het fijn de administratieve zaken uit handen te kunnen geven of ondersteuning bij de inrichting ervan te krijgen. Ik kan dit volledig van u overnemen.

Zet uw administratie op

OVERIGE DIENSTEN