Overige ondersteuning

Ook als u niet met het keurmerk werk, of volgens een ander kwaliteitssysteem zoals HKZ, kan SA&O u veel bieden. In adviesgesprekken, het op orde brengen of inventariseren van de dossiervorming, het oppakken en invoeren van personeelsbeleid bij groeiende bedrijven of voor ondersteuning bij zorgsystemen zoals ZilliZ.

Ook uw marktpositie kan onderwerp van gesprek zijn. Wilt u klanten of deelnemers aantrekken, of uw bedrijf profileren naar de gemeente of andere instellingen. Dan kan ik samen met u een plan opstellen en uitvoeren voor dat beleid digitaal of op papier.Sinds 2015 ben ik mij steeds meer aan het profileren binnen de samenwerkingen met gemeenten. Met meer dan 20 gemeenten in het Noorden heb ik gesprekken mogen voeren over indicaties, tarieven, codes en de administratieprocessen.

Zorgadministratie

vanaf € 16 per maand / cliënt (incl. BTW)
 • Volledige verwerking van presentie tot juiste declaraties naar diverse gemeenten
 • Jaarverantwoording naar gemeenten
 • Maandelijks overzicht
 • Verwerking berichtenverkeer
 • € 16,- per cliënt per maand, met gebruik ZilliZ en koppeling Vecozo
 • € 17,50 per cliënt per maand, zonder gebruik ZilliZ-koppeling

Kwaliteitsbeheer

vanaf € 335 per sessie (incl. BTW)
 • Continue bewaking van kwaliteit op alle vlakken volgens Keurmerk “kwaliteit laat je zien”, ISO 9001:2015, NEN-EN 15224 of HKZ Zorg en Welzijn of HKZ Kleine organisaties
 • Bedrijfsbezoek
 • Bijwerken kwaliteitshandboek of -systeem
 • Verzorging kwaliteitsjaarverslag
 • In het kwartaal van de externe audit wordt een toeslag berekend
 • Tot ca. 50 cliënten
 • Vanaf 15 cliënten: vraag een offerte aan

Kwaliteitssysteem

vanaf € 975 (incl. BTW)
 • Opzet Kwaliteitssysteem:
 • Inventariseren huidige bedrijfssituatie
 • Opstellen documenten
 • Implementatie in ZilliZ
 • Opmaak actielijst
 • Excl. externe toetsing
 • Vraag een offerte op maat aan

Ondersteuning

vanaf € 95 per uur (incl. BTW)
 • Adviesgesprekken
 • Begeleiding
 • Coaching
 • Trainingen (oa. in gebruik van ZilliZ)
 • Strippenkaart 10 uur € 900,- (incl btw)