Onafhankelijke tevredenheidsmeting

In elk bedrijf, maar zeker in de zorg, wordt grote waarde gehecht aan de tevredenheid van de afnemer, in uw geval de zorgvrager. Elk keurmerk, kwaliteitssyteem en iedere aanbestedende partij vereist dan ook dat u, minimaal jaarlijks, de tevredenheid meet en daar conclusies en acties aan verbindt.

Dat kan behoorlijk wat tijd en moeite kosten en daarnaast bent u niet onpartijdig. Daarom kunt u dit ook door een externe partij laten uitvoeren, zoals mij

Door een onafhankelijke partij in te schakelen, die thuis is in uw werkveld of cliëntengroep, weet u zeker dat:

  • de vragenlijst passend is voor uw doelgroep
  • de meting en dus conclusies objectief zijn
  • de respons van minimaal 75% nagestreefd wordt
  • zowel bij cliënt als het systeem wordt getoetst (ouders, verzorgers, partner)
  • getoetst wordt op een wijze die bij uw doelgroep past (op papier of digitaal via de mobiel in te vullen)
  • en natuurlijk: dat de hele meting ook daadwerkelijk ieder jaar plaatsvind!

Interesse? Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan. De tevredenheidsmeting voor cliënten en thuissysteem kunt u al laten verzorgen vanaf € 7,- per cliënt (bij minimaal 40 cliënten).

Zorgadministratie

U wilt zorg bieden aan anderen. Dan is het fijn de administratieve zaken uit handen te kunnen geven of ondersteuning bij de inrichting ervan te krijgen. Ik kan dit volledig van u overnemen.

Zet uw administratie op

OVERIGE DIENSTEN