Maatschappelijk jaarverslag

Een kwaliteitssysteem vereist dat u jaarlijks een inhoudelijk jaarverslag schrijft over het voorgaande kalenderjaar. In dit verslag verantwoordt u hoe dat jaar is verlopen. De voortgang van een actielijst, de aanpassingen in bedrijfsvoering, de in- en uitstroom van cliënten en wat er verder allemaal in uw bedrijf is gebeurd. Ook komen hierin vele onderdelen aan bod zoals de uitkomst van tevredenheidsmetingen, de inspraak van uw cliënten, de registratie van klachten etc.

Na de keuring wordt jaarlijks een inhoudelijk jaarverslag verwacht. Voor vrijwel elke klant schrijf ik dit verslag en verzorg de keuring, afwikkeling, bijwerkingen etc. Maar ook als u niet met het keurmerk werk, of volgens een ander kwaliteitssysteem zoals HKZ kan SA&O u veel bieden. In adviesgesprekken, het op orde brengen of inventariseren van de dossiervorming, het oppakken en invoeren van personeelsbeleid bij groeiende bedrijven of voor ondersteuning bij zorgsystemen zoals ZilliZ of gebruik van Excel en Word.

Ik kan voor u het jaarverslag schrijven. Of eigenlijk beter gezegd, “met” u. Door samen alle punten te bespreken in een koffiegesprek, krijg ik een inzicht en gevoel bij uw bedrijf op dat moment. Samen met uitkomsten van eerdere jaarverslagen, keuringsrapporten, nieuwsbrieven en uw website, schrijf ik een uniek verslag uit uw naam. Dat verslag dient ter weergave van uw bedrijf naar de buitenwereld en kan bijvoorbeeld ook een ingang zijn voor de keuring bij de Federatie L&Z waarna het wordt gepubliceerd op www.zorgboeren.nl.

Zorgadministratie

vanaf € 16per maand / cliënt (incl. BTW)
 • Volledige verwerking van presentie tot juiste declaraties naar diverse gemeenten
 • Jaarverantwoording naar gemeenten
 • Maandelijks overzicht
 • Verwerking berichtenverkeer
 • € 16,- per cliënt per maand, met gebruik ZilliZ en koppeling Vecozo
 • € 17,50 per cliënt per maand, zonder gebruik ZilliZ-koppeling

Kwaliteitsbeheer

vanaf € 335per sessie (incl. BTW)
 • Continue bewaking van kwaliteit op alle vlakken volgens Keurmerk “kwaliteit laat je zien”, ISO 9001:2015, NEN-EN 15224 of HKZ Zorg en Welzijn of HKZ Kleine organisaties
 • Bedrijfsbezoek
 • Bijwerken kwaliteitshandboek of -systeem
 • Verzorging kwaliteitsjaarverslag
 • In het kwartaal van de externe audit wordt een toeslag berekend
 • Tot ca. 50 cliënten
 • Vanaf 15 cliënten: vraag een offerte aan

Kwaliteitssysteem

vanaf € 975(incl. BTW)
 • Opzet Kwaliteitssysteem:
 • Inventariseren huidige bedrijfssituatie
 • Opstellen documenten
 • Implementatie in ZilliZ
 • Opmaak actielijst
 • Excl. externe toetsing
 • Vraag een offerte op maat aan

Ondersteuning

vanaf € 95per uur (incl. BTW)
 • Adviesgesprekken
 • Begeleiding
 • Coaching
 • Trainingen (oa. in gebruik van ZilliZ)
 • Strippenkaart 10 uur € 900,- (incl btw)