Kwaliteitssysteem

Voor uw zorgbedrijf is een kwaliteitssysteem een verplichting. Of u zich daarvoor aansluit bij een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem of er zelf een ontwikkelt, is aan u. Samen met u maak ik de kwaliteitsmanagement graag uniek en passend bij uw bedrijf en visie. Voorbeelden zijn ISO9001, HKZ en het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” van de Federatie Landbouw & Zorg.

De aanbestedende partijen (gemeenten en zorgkantoren) eisen voor zowel de WMO als de Jeugdwet en Wlz een werkend en onafhankelijk getoetst kwaliteitssysteem. Het is erg wisselend per gemeente welke eisen zij stellen aan de normering hiervan. Of dat nu is volgens bestaande normeringen zoals ISO of het NEN, of dat het wordt vrijgelaten, Schleiffert Advies en Ondersteuning kan samen met u een unieke en verankerde kwaliteitssystemen opzetten. Samen lichten we aan de hand van vraaggesprekken uw bedrijf door en voeren daarmee een interne audit uit die alle wetgeving en kwaliteitsnormen langsloopt. Naast veel geschreven stukken, zoals de protocollen en methodes, wordt een kwaliteitshandboek naadloos geintegreerd in bijvoorbeeld ZilliZ. Tevens wordt aan de hand van indicatoren de vastgestelde korte- en langetermijndoelen periodieke geëvalueerd en bijgesteld.

Maar wat het belangrijkste is, is dat u als zorginstelling verplicht bent enige vorm van kwaliteitssysteem te hebben. Of dat nu een eigen ontwikkeld systeem is, of een bestaand zoals ISO9001, NEN-EN 15224, een van de HKZ-schema’s of het genoemde keurmerk. U borgt daarmee in uw bedrijf alle wetgeving en veiligheidseisen.

Kwaliteitskeurmerk zorgboerderijen

Het keurmerk “Kwaliteit laat je zien”, is gebaseerd op een tweefase systeem. In de eerste fase wordt schriftelijk een systeem opgebouwd en getoetst, waarna in de tweede fase een jaar later, het bedrijf ook fysiek wordt getoetst. Die toetsing herhaalt zich elke drie jaar. Er wordt gebruik gemaakt van een volledig online tool waarin u door middel van vragen alle juiste zaken verklaart te hebben geregeld, en waar u als bijlage alle verplichte documenten invoert. Elk jaar schrijft u een inhoudelijk jaarverslag welke u laat keuren en welke wordt gepubliceerd op www.zorgboeren.nl. Het keurmerk wat de federatie u biedt, is een goede basis voor een startend bedrijf. Het omvat vrijwel alle relevante wetgeving en geeft handreikingen om die in te voeren in uw werkwijzen en processen. Van daaruit kunt u zelf een uniek kwaliteitssysteem opbouwen voor een goede stabiele bedrijfsvoering voor meerdere jaren.

Ik kan u helpen met het beheren en onderhouden van uw kwaliteitssystemen. De online tool, is niet voor iedereen even toegankelijk, maar met wat hulp is hij zeker overzichtelijk. Zowel bij ondersteuning van het gebruik, als bij het vullen van het systeem, kan ik met u een uniek systeem vormgeven wat op uw bedrijf passend is en past bij uw wensen en zorgvisie.

Laat duidelijk zijn dat ik niet werk voor of met de federatie, maar juist onafhankelijk u ondersteun met de verplichte eisen.

Zorgadministratie

vanaf € 16per maand / cliënt (incl. BTW)
 • Volledige verwerking van presentie tot juiste declaraties naar diverse gemeenten
 • Jaarverantwoording naar gemeenten
 • Maandelijks overzicht
 • Verwerking berichtenverkeer
 • € 16,- per cliënt per maand, met gebruik ZilliZ en koppeling Vecozo
 • € 17,50 per cliënt per maand, zonder gebruik ZilliZ-koppeling

Kwaliteitsbeheer

vanaf € 335per sessie (incl. BTW)
 • Continue bewaking van kwaliteit op alle vlakken volgens Keurmerk “kwaliteit laat je zien”, ISO 9001:2015, NEN-EN 15224 of HKZ Zorg en Welzijn of HKZ Kleine organisaties
 • Bedrijfsbezoek
 • Bijwerken kwaliteitshandboek of -systeem
 • Verzorging kwaliteitsjaarverslag
 • In het kwartaal van de externe audit wordt een toeslag berekend
 • Tot ca. 50 cliënten
 • Vanaf 15 cliënten: vraag een offerte aan

Kwaliteitssysteem

vanaf € 975(incl. BTW)
 • Opzet Kwaliteitssysteem:
 • Inventariseren huidige bedrijfssituatie
 • Opstellen documenten
 • Implementatie in ZilliZ
 • Opmaak actielijst
 • Excl. externe toetsing
 • Vraag een offerte op maat aan

Ondersteuning

vanaf € 95per uur (incl. BTW)
 • Adviesgesprekken
 • Begeleiding
 • Coaching
 • Trainingen (oa. in gebruik van ZilliZ)
 • Strippenkaart 10 uur € 900,- (incl btw)