Intern auditen

December en ook nog januari staan in het teken van het opstellen van kwaliteitssystemen voor vijf relaties die daarmee willen voldoen aan de eisen van de aanbestedende partijen (afzonderlijke gemeenten, of Sociaal Domein Fryslân en/of het RIGG).

Het is ontzettend motiverend om te zien hoe in twee tot vier vraaggesprekken ondernemers inzicht krijgen in eigen handelen en veranderen van de aversie tegen de regeldruk en papierwinkel naar inzicht in het nut van een goed werkend kwaliteitssysteem.

Het op deze manier systematisch doorlichten van je eigen opgerichte onderneming opent vaak niet alleen ogen, maar laat ook vele kleine kanttekening en vraagtekens opkomen die je zelf nog niet had bedacht, maar wel belangrijk vindt.

Het is voor mij de uitdaging per onderneming een systeem te bouwen wat vaak aan eisen van verschillende stakeholders moet voldoen, maar het toch één werkbaar geheel blijft. Denk aan verschillende handelswijzen voor gebruik van de Verwijsindex Jeugd in Groningen en in Fryslân. Of aan de wijze van dossier opstellen voor de resultaatgerichte bekostiging Jeugd in Fryslân, tegenover het productie gefinancierd systeem in Groningen. Wanneer er dan ook nog een Wmo-contract loopt, U kunt zich wel indenken wat het gevolg kan zijn.

Zorgadministratie

U wilt zorg bieden aan anderen. Dan is het fijn de administratieve zaken uit handen te kunnen geven of ondersteuning bij de inrichting ervan te krijgen. Ik kan dit volledig van u overnemen.

Zet uw administratie op

OVERIGE DIENSTEN